Menu

Крепостта в село Мезек

Средновековната крепост при село Мезек е построена на мястото на по- стари селища от ранножелязната и късножелязната епохи. Тази твърдина е една от най- добре съхранените древни крепости по българските земи. Намира се на възвишението „Калето”, непосредствено над западните покрайнини на селото. Стените й ограждат площ от около 6,5 дка с план на неправилен четириъгълник с приблизителни размери 110/60 м. Зидовете са изградени от ломен камък, споен с бял хоросан. Външните лица на стените и бранещите ги кули са прошарени от три пояса от по четири реда тухли, които не проникват в дебелината на зидовете и имат декоративен ефект. В защитата на крепостта са включени общо девет кули, всички със заоблена форма. След извършените през 1983 г. археологически разкопки е установено, че те са устроени по различен начин и имат различно предназначение. Повечето са кухи отвътре, като комуникацията между етажите е ставала чрез дървени стълби. Освен бойните функции, вътрешността на една от кулите е била приспособена за затвор. Най- високата е на цели три етажа, като горните два са с бойници за обстрелване на врага. По- всяка вероятност тя е била предназначена за последно убежище на защитниците при евентуално превземане на крепостта от противника. Кръглият й план и отворените навътре амбразури позволяват оттам да се обстрелва и контролира цялата вътрешност на крепостта. Достъпът до бойните платформи на стените е ставал посредством три каменни стълби, разположени в най- невралгичните сектори на отбраната. Крепостната стена е завършвала отгоре с настръхнали зъбери, които са били запазени допреди век.

Mezek_fortres

При неколкократните археологически разкопки не са открити материали, по-ранни от ХІ век. Построяването на твърдината трябва да се отнесе към епохата на византийския император Алексий І Комнин (1081 – 1117). Тя е функционирала до османското нашествие в края на ХІV век. Крепостта е замислена като солидно фортификационно звено и в нея е имало интензивен живот. Разкрити са няколко зърнохранилища с овъглено жито, където са се съхранявали хранителните припаси. Многобройни са намерените железни върхове на стрели, шпори и конски подкови, свидетелстващи за ежедневието на войниците от гарнизона. Каменни мелници, метални инструменти, огрибки за нощви и други подобни предмети пък разказват за бита на обикновеното население.

До този момент са изказани няколко хипотези относно предназначението и локализацията на твърдината при село Мезек. Първият нейн изследовател, Ал. Рашенов, смята, че тя е била единствено с военен характер. К. Иречек пък отъждествява руините при с. Мезек с известната от писмените източници крепост Неутзикон, намирала се на границата между Пловдивскатата и Одринската средновековни области. На друго мнение са Б. Димитров и А. Ханджийски, защитаващи становището, че това е средновековната Версиникия, край която през 813 г. хан Крум разгромява византийците. Очевидно второто становище не отговаря на археологическите данни. Все пак тези хипотези трябва да се имат предвид в рекламната и маркетинговата стратегия при предстоящото представяне на отлично запазените развалини край село Мезек.

В 1968 г. обектът е обявен за „паметник от национално значение”. През 1963 г. и 1973 г. са проведени значителни консервационно-реставрационни работи по крепостните съоръжения. Днес те са в задоволително състояние, но може да се помисли за възстановяване до зъберите в някои части на стените. Там може да се реконструира и бойната пътека. Особено сполучливо това би се получило около най- голямата кула, която и така е съхранена на десетина метра височина. Ако тя бъде напълно възстановена заедно с вътрешните си дървени етажи, стълбите и зъберите, би се получила една интересна атракция за туристите.

Необходимо е да се вземат мерки за поддръжката на вътрешния двор и терена около крепостта, които често обрастват с храсталаци. Построеният асфалтов път достига само на стотина метра от обекта, но трябва да се направят алеи до него. По-функционално може да се използват и намиращите се в близост пунктове за отдих и хранене. Трябва да се помисли за насочено нощно осветление на външните части от крепостната стена. През 2007 г. се извършват конструктивно-ремонтни работи, като намесите се фокусират изключително върху северната крепостна стена, която в момента е изцяло укрепена, с реинтегрирани лица, с направени консервационен надзид и запечатка. Направена е дървена стълба с платформи на две нива в ъглова кула №5. Извършени са благоустройствени мероприятия: цялостно почистване от растителност на територията в и около крепостта, на зидовете, обработка с хербицид, направа на посетителски пътеки, кътове за сядане и поставяне на информационни табели в зоната на крепостта, направено е художествено осветление. На паркинга под крепостта е изграден Туристически информационен център.

Крепостта в село Мезек е може би най- добре обгрижвания и поддържан културно-исторически паметник в община Свиленград. Удобният асфалтов път и паркинг, близостта до Свиленград, както и чудесната природа, правят достъпа до обекта изключително лесен и желан.

Като допълнителни мерки за подобряване на туристическото обслужване и популяризацията на паметника, биха могли да се осочат:

  1. Поставяне на нови двуезични указателни табели за разположението на обекта на всички изходи на Свиленград и в самото с. Мезек.
  2. По- добра реклама на обекта в интернет пространството и в публичното пространство /това се отнася за всички културно-сторически паметници на територията на общината/.
  3. Популяризиране на обекта чрез други атрактивни дейности /провеждане на местни празници, фестивали, музикални и театрални представления на фона на крепостта, музей на стенобойна техника на открито, ученически състезания в района на крепостта, велопоходи и др./.
  4. Насърчаване на местната инициатива за изграждане на места за отдих с традиционна за региона кухня.

Предстои реализиране на проект на община Свиленград, свързан със Средновековната крепост и Тракийската куполна гробница край село Мезек. Дейностите, които са насочени към крепостта, са следните:

  • Районът вътре и около крепостта ще се обособи като „Средновековен атракцион”. Влизайки в него посетителите ще получават карта с азположението на различни забавления и препятствия. Целият район ще бъде издържан в духа на Средновековието, а туристите ще станат част от него, обличайки се в типични за епохата облекла, опитвайки местни ястия, участвайки в игри и т.н. За осъществяване на игрите ще бъде изготвено и доставено съответното оборудване. Ще бъдат аранжирани преносими шатри, сламени и дървени сглобяеми постройки. Създаване на тематични кътове с възстановен бит и персонажи в снаряжение и костюми.
  • Създаване и представяне на театрализирана възстановка за официално откриване на туристическите обекти в края на проекта от външен изпълнител, който ще трябва да извърши следната услуга- Изготвяне на сценарий на модулен принцип, който проследява основните събития, свързани с областта около крепостта край село Мезек през Средновековието. Поставяне на спектакъл, който ще бъде представен за първи път в края на проекта. В него ще участват местни любители на театралното изкуство заедно с изявени артисти от българския театър. Изпълнителят ще има като ангажимент да проведе обучение на лица от местната общественост по отношение на поставянето на спектакъла. За целта ще бъдат закупени артистични костюми и аксесоари- рицарски, царски, фолклорни, пана и др., които в последствие ще бъдат използвани от местни любители на театралното изкуство за следващите представления. При представянето му ще бъде заснет видео филм чрез осигуряване на мултимедийна среда за разгръщане на мащабно зрелище.

За създаването на това съдържание, беше използван следния източник: http://svilengradsporttourism.com/srednivekovna-krepost-pri-selo-mezek/